• ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
• ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  • "Η χώρα χρειάζεται κοινή αίσθηση λογικής, συνεργασίας και υπευθυνότητας..."